หา Dell R620 ครับ

หา Dell R620 ไม่เอา CPU, RAM, Power Supply, HDD, หน้ากาก, Bay, ราง

นอกนั้นขอให้ครบครับ 8 Bay, Raid H710, Heatsink แต่เครื่องการันตีว่าใช้งานได้นะครับ

ใครมีช่วยเสนอราคาให้หน่อยนะครับ เน้นถูกครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.