ต้องการ เครื่องเปล่า DELL R610 H700

ต้องการ เครื่องเปล่า DELL R610 H700
ราคาเสนอมาใน inbox ต้องการเอามาเปลี่ยนกับเครื่องที่เสีย

สวัสดีครับผม ทางผมมีจำหน่าย เครื่องเปล่า DELL R610 H700 ครับผม ราคาเครื่องละ 10,000 บาทครับผม

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.