ตั้งรับ Dell R520

ขอเป็นตัวที่มี HDD และมีรางนะครับ ราคาไม่เกิน 27000

ลงไว้ได้เลยครับ หรือ IB ก็ได้ ขอบคุณครับ

ดันครับ

ดันครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.