หาราง Dell R410

ใครมีแล้วติดต่อมาได้ที่ sarucloud@sarucloud.cloud
อยากจะซื้อ 4 คู่