[ขคนน] บอร์ดของ Dell R410 นี่ใส่ SATA lll ได้ไหมครับ

ซื้อมาสักเดือน กพ. ปีก่อน