เครื่อง DELL R300 อายุ 5 ปี ราคาควรตั้งขายเท่าไหร่กันหรือครับ ราคากลาง

[FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#ff9900][B][U]…[/U][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

ประมาณ 6000-12000 ครับ

ขายไปแล้วหรือยังครับ