ตามหา Dell R210 II , R220


#1

ตามหา Dell R210 II หรือ R220 จำนวนหลายเครื่อง

สเปคขอเป็น CPU E3-1240 , RAM 16 GB

ติดต่อ LINE: CODESTUDIO


#2

ยังตามหาอยู่ครับ


#3

หาอยู่จ้า


#4

มี Dell R210II ครับ


#5

ตามหาเพิ่มครับ


#6

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.