ขาย Dell PowerEdge R210 II มีหน้ากากและรางพร้อม

Dell PowerEdge R210 II, Xeon E3-1240 V2, Ram 32 GB, HDD 1 TB
มีหน้ากากและรางพร้อม สภาพสมบูรณ์
ติดต่อ LINE: maliwan.shop

How much?

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.