สอบถาม DELL iDRAC7 Lisense ราคา

เครื่องผม DELL R220 ได้ทดลองใช้ KVM Remote IP (เอาไว้เปิดเครื่อง)
แบบใช้ Lisense ที่ dell ให้ทดลอง 30 วัน แต่ตอนนี้หมดอายุแล้ว

จะหาซื้อ key จริง ราคาเท่าไหร่ครับ หาหน้าเว็บ dell ยังไม่เจอเลย

DELL iDRAC7 / iDRAC8 Lisense Enterprice ราคาพันปลายๆ

สอบถามได้ครับ Line ID @colo

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.