ขาย Dell C6100 CPU รวม 48 core Ram 64 GB 30,000

ขาย Dell C6100
Spec ต่อ node
CPU L5640 * 2 = 12 core
Ram 8*2 =16 GB
HDD tray 2.5 * 3
No Hard disk
2 Power supply
ราคา 30,000 บาท
เครื่องตั้งอยู่ที่ CS loxinfo The cloud
สนใจติดต่อ
โม 081-464 ห้าหกเจ็ดแปด
ขอบคุณครับ

จากรูปคือ 3 เครื่องบนนะครับ