ใครมีเครื่อง dell 860 หรือ server รุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ pc และ mini pc ให้เช่ามั่ง

ใครมีเครื่อง dell 860 หรือ server รุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ pc และ mini pc

รับเป็น