ประกาศรับซื้อ Dell 1850 1U หลายตัว

รับซื้อ Dell 1850 1U จำนวนหลายตัว

ใครจะขาย โทรมาเลยครับ

0852767410

ยังรับอยู่ครับ

รับเครื่องละเท่าไหร่ครับ