การ ตั้ง default owner name ของ file/directory ที่ upload ผ่าน ftp (vps host)

การ ตั้ง default owner name ของ file/directory ที่ upload ผ่าน ftp (vps host)

พอดี ผม เช่า host vps reseller ที่หนึ่ง ครับ

เขียน script chown ตอนเรา upload ไฟล์ภาพเป็น group/user apache ครับ

ใน ftp จะเห็น owner เป็น ftp ครับ มันไม่ไ้ดแสดง owner ที่แท้จริง
เวลา uplaod ไฟล์ ผ่าน ftp มันก็จะเปลี่ยน owner ให้เป็น user ตามของเรา

แต่ถ้า upload ไฟล์ผ่าน php ไฟล์ owner จะเป็น apache ทำให้ไม่สามารถลบด้วย ftp ได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการ upload file ผ่าน php ครับ มีหลายๆกระทู้ที่เคยพูดถึงแล้ว ลองค้นดูครับ