ต้องการเช่า Dedicated ในเอเชียด่วนๆ ยกเว้นไทย มีเจ้าไหนบ้าง

ต้องการเช่า Dedicated ในเอเชียด่วนๆ ยกเว้นไทย มีเจ้าไหนบ้าง

แถว สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือเวียดนาม ติดต่อ pm มาเลย

เอาทำอะไรครับ