ต้องการ Dedicated Server

เข้ามางง ครับ

งงด้วยคน ว่าต้องการแบบไหนอะไรบ้าง แนะนำไม่ถูกเลย