ให้เช่าเครื่อง Dedicated Server เริ่มต้นเครื่องละ 1,000 - 3,500

ให้เช่าเครื่อง Dedicated Server เริ่มต้นเครื่องละ 500 - 3,500
Option

  • 1 IP
  • Storage (HDD / SSD ) ไม่จำกัด ตามจำนวน bay ของ Server
  • HDD 1T (in Stock 5-600 ลูก)
  • SSD Samsung 1T (300+ ลูก)
  • Support 24 ชม.
    Tel / Line : 0909651904 ภัสส์ / 092-5496198 แอล
    รายละเอียดสินค้าบางส่วน