การตั้งชื่อ db เกิน 15 ตัวทำอย่างไร

สาเหตุที่ถามเนื่องจากลูกค้าใช้โอสที่เก่าแล้วมีมากว่า 16 ตัวอักษรแต่ที่โฮสใหม่นั้นให้สร้งได้ไม่เกิน 15 ตัว
ไม่ทราบว่ามีวิธีเพิ่มให้ db สร้งเกิน 15 ตัวหรือไม่ครับ

Unable to add user digitalmed_collation. String ‘digitalmed_collation’ is too long for user name (should be no longer than 16)
Can’t add user digitalmed_collation to digitalmed_jie: Unable to add user digitalmed_collation. String ‘digitalmed_collation’ is too long for user name (should be no longer than 16)

ถ้าเป็น limit ของ control panel คงทำอะไรไม่ได้
คงต้องสร้างไปอย่างนั้นแล้วเข้าไปแก้code เอง

ถ้า directadmin ทำตามนี้ครับ

http://help.directadmin.com/item.php?id=481

ขอบคุณ คุณ iLhay มากครับ เดียวขอลองดูก่อนครับ