ทำปฏิทิน Datepicker ไทยแบบปีพุทธศักราช (พ.ศ.) (พัฒนาโดย Anassirk.Com)

>> ดูตัวอย่างการทำงาน และ Download Code ที่ http://www.codetukyang.com ครับ

ใครอยากให้เว็บไซต์มีปฏิทิน โดยใช้ปี พ.ศ. ก็ขอเชิญใช้ตัวนี้เลยครับ ไปเจอมาจาก Anassirk.Com เลยเอามาเผยแพร่กัน
  1. จะใช้แค่ Javascript อย่างเดียวครับ สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้เลยครับ

  2. แค่นี้ครับ