อยากทราบสาเหตุ ที่ทำให้ข้อมูลไม่บันทึกใน Database ค่ะ :)

สวัสดีค่ะ

สลิปทั้ง 3 ใบนั้น ทำรายการพร้อมกันใช้หรือไม่ครับ
คาดว่า เกิด การออกเลขที่ใบสลิปก่อน การ เพิ่มข้อมูล
ซึ่ง ระหว่างที่เลือกสิ้นค้านั้น ได้ออกเลขที่ใบสิลปก่อน แต่ยังไม่ได้แปะว่า เลขนี้มีคนใชแล้ว
ดังนั้น พอมีคนใหม่มา จึงได้เลขเดียวกัน

ต้องไปแก้ application ใหม่ครับ ออกแบบไม่รัดกุมรอบคอบ
ปัญหาน่าจะมาจากการ update ข้อมูลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
โดย code ส่วนที่ทำหน้าที่กำหนดเลข slip ทำการออกเลขก่อนที่จะ insert ข้อมูล

แก้ที่ apps ครับ