หางานเจ้าหน้าที่ Data Center ตอนกลางคืนครับ

สนใจเจ้าหน้าที่ Data Center ตอนกลางคืนครับ ทำงานรับเรื่องลูกค้า ตอบลูกค้า อำนวยความสะดวกลูกค้า
ได้ IDC เขตแถวนนทบุรีจะดีมากครับ
ไม่ทราบว่ามันพอจะมีไหมครับ ไม่ต้องการประกันสังคมและสวัสดิการครับ
มีความรู้เรื่อง Network บ้าง มี Mikrotik MTCNA มีความรับผิดชอบ
ติดต่อ LINE ID:screen168

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.