Da แบ๊คอัพฐานข้อมูลแล้วเป็น ? แก้ยังไงครับ

ใน phpmyadmin ข้อมูลเป็นภาษาไทย
export ออกมาอ่านไทยได้

แต่ถ้าใช้เมนู Admin Backup ใน directadmin เอาไฟล์ gz มาแกะดูฐานข้อมูลในโฟลเดอร์ backup จะอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็น ?? ไม่สามารถตั้ง cron เพื่อแบคอัพข้อมูลได้เลยครับ เพราะไม่มีประโยชน์

ปัญหานี้ใครเคยเจอบ้างครับ แก้ยังไงดีครับ ต้อง manual backup ฐานข้อมูลใน phpmyadmin อย่างเดียวถึงจะเวิร์ก ลูกค้าเยอะพอสมควรต้องมาทำทีละเว็บมันก็ไม่ไหว :875328cc:

  • DA 1.43.0
  • phpmyadmin 3.5.8

น่าจะเป็น tif 860 กับ UTF 8 อะไรเถือกนั้นหรือเปล่าครับ

ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับ ไม่เคยเจอเลย
ใน phpmyadmin collation เป็น utf8 หมดทุกตาราง
เว็บไซต์นั้นก็ใช้ encode utf8

แบคอัพด้วย da แล้วมีปัญหา / แต่ถ้าแบคอัพ manual ใน phpmyadmin ไม่พบปัญหา

ได้ทำการกำหนด default charset ไว้ใน /etc/my.cnf หรือเปล่าครับ ถ้ายังลองเพิ่มดูครับ

[client]
default-character-set=utf8

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysqld]
default-character-set=utf8
default-collation=utf8_general_ci
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci