ใช้ DA ส่งเมล์ผ่าน SMTP จะดูเมล์ส่งออกได้ที่ไหนของ roundcube

#1

สวัสดีครับ

เมล์ผมส่งออกได้ตามปกติใช้ phpmailer ในการส่ง แต่หากผมต้องการดูอีเมล์ที่ส่งออกโดย SMTP ผมลองไปดูที่ roundcube เมล์ที่ส่งออกมันไม่มี

ไม่ทราบว่าผมต้องไป config เพิ่มเติมอะไรในส่วนนี้ไหมครับ ถึงจะเห็นอีเมล์ที่ส่งออกผ่าน SMTP ใน roundcube ได้

ขอบคุณครับ

0 Likes

#2

roundcube มันทำงานเป็น email client ครับ คิดง่ายๆ ใช้ cli ส่งเมลล์ นั่นคือ client คนละตัว มันก็ไม่มีอะไรถูกแล้ว

ให้ไปดู log ที่ server ครับ DA ใช้ exim เป็น default ไฟล์ smtp log อยู่ที่ /var/log/exim*/mainlog
น่าจะประมาณนี้นะ

0 Likes

#3

ขอบคุณมากๆครับ

พอดีผมใช้ smtp ของ gmail พอไปดูที่เมล์ขาออก มันมีอีเมล์ที่ส่งออกโดย smtp ด้วยผมเลยนึกว่า DA มันก็น่าจะทำได้เหมือนกัน

0 Likes