การลงเครื่องใหม่และใช้ DA License เดิม

ผมใช้ CentOS 5.1 DA 1.5 จะลงเครื่องใหม่ ด้วย OS ใหม่ๆ เช่น CentOS 7 แล้วใช้ License เดิมได้ไหมครับ ( DA Licens ของ 29VPS) ผมซื้อมานานแล้วน่ะครับ
ขอบคุณครับ

ได้ครับ แต่ต้องเปลี่ยน OS ใน DA ให้ตรงด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ