ฝ่ายดูแลลูกค้า / ผู้ประสานงาน Customer Support / Project Coordinator

รับสมัครพนักงาน…ด่วน!! - ตำแหน่ง Customer Support / Project Coordinator จำนวน 1 อัตรา

ด่วน!! สำหรับใครที่กำลัง มองหางาน / หางานใหม่ / อยากเปลี่ยนงาน / ทำงานกับทีมงานต่างชาติ

ในโอกาสการต้อนรับปีใหม่ 2022 เรา VooVa Group หรือ PPCnSEO ได้ทำการขยายสาขาที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นใน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งบริษัทกำลังมองหาพนักงานใหม่ไฟแรงเพื่อเข้ามาร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

**รายละเอียดงาน**ตำแหน่งนี้มีบทบาทที่มีความสำคัญกับบริษัท ซึ่งรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจเพื่อตรวจสอบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าตลอดจนการดูแลจัดการการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งจะเป็นผู้ที่ประสานงานหลักระหว่างพนักงานขาย ลูกค้าและททีมงานฝ่ายผลิต

หน้าที่หลัก

 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และการฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งาน และการจัดการในระบบของ eCoachManager ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับฐานลูกค้าของบริษัท เช่น ประเทศราชสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบโปรเจคของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าด้านการเรียกเก็บเงินและการควบคุมด้านเครดิตบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และผู้จัดการด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่างานบรรลุเป้าตามหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีมขาย และผู้อำนวยการฝ่ายขายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวัง
 • การพัฒนาธุรกิจ - มองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเสนอให้กับลูกค้าเดิมของบริษัทสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 • นำเสนอโปรเจคใหม่ให้กับลูกค้ารายใหญ่โดยตรงซึ่งปกติเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • การดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการทางธุรกิจใหม่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานภายในของบริษัท
 • ให้บริการลูกค้าดีที่สุดและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

ทักษะและความสามารถ

 • สำหรับคนไทยต้องมีความทักษะในการสื่อสารด้านภาษาไทยและอังกฤษ ด้านการเขียนและการพูด หรือชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและจัดการกับงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 • มีความสามารถในการวางแผนที่ดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ถูกกดดันหรือคับขัน
 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแอ็พพลิเคชันเว็บบนคลาวด์ และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • หากสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ - ไทยได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความสามารถในการใช้ความคิดที่เหมาะสมในการตัดสินใจ หรือพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
 • มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะในใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีทักษะในการพัฒนา การจัดการบริหารงานที่ดี
 • ทำหน้าที่สร้างความประทับใจ และพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท
 • ทำความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี และกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวของลูกค้า
 • มีทักษะด้านการจัดสรรงบประมาณ และความสามารถในการจัดการด้านการเงิน
 • ตรวจสอบแลกระตุ้นให้ลูกค้าชำระเงินตามเวลากำหนด
 • ทัศนคติที่ดี มุ่งมั่น ขยันและยืดหยุ่นในการทำงาน มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

หากคุณเชื่อว่าคุณมีทักษะและความสามารถสำหรับบทบาทสำคัญนี้

ส่ง CV - ประวัติการทำงาน มาได้เลยที่ jobs@voovagroup.com
พิกัด - พัทยา / บริษัท พีพีซีเอ็นเอสอีโอ จำกัด อยู่ติดกับหมู่บ้าน View Point Villages ถนนชัยพฤษ์ 1 (ฝั่งทะเล) ทางลงหาดจอมเทียน

ใครสนใจทำงานที่ พัทยา/จอมเทียน ไม่ต้องแออัดหรือรถติดเป็นชั่วโมงๆ Apply งานมาได้เลยค่ะ

หลังเลิกงานสามารถเดินทางไปชายหายเดินฉิวๆ ใช้เวลาแค่ 5 นาที ถึงหน้าหาด

customer Support / Project Coordinator

Job Description

This role forms an essential and pivotal role within the company, responsible for ensuring customers needs and expectations are met as well as developing the customers spend with the company and maintaining the relationship. The accounts manager provides the main link between the sales people, the clients and the production teams.

Responsibilities

 • Providing Implementation and Training Support for our range of products from Coach management software to School bus tracking software.
 • Maintaining regular contact with our customer base in the UK, Australia, USA and Europe.
 • Ensuring Customer projects are delivered on time
 • Liaising with accounts to ensure billing and credit control targets are met
 • Liaising with the Creative Manager and Technical manager to ensure projects meet targets
 • Working alongside the sales team and sales director ensuring expectations are met.
 • Business development – seeking out new opportunities with our existing clients for other products
 • Presenting proposals to major clients face to face normally as part of a team
 • Implementing new business procedures and process for the benefit of our clients and internal staff
 • Provide a high level of customer service throughout and resolve any customer complaints.

Skills:

 • Thai with Excellent English skills or Foreigner with relevant experience.
 • The ability to work in a highly dynamic and fast-paced environment.
 • The ability to prioritise and manage several different tasks at once.
 • Excellent planning abilities
 • The ability to work effectively to deadlines
 • The ability to thrive in pressure or stressful situations
 • Basic understanding of Software development – particularly related to cloud-based web applications and mobile apps.
 • Excellent verbal and written skills in English – Thai Language is a PLUS!!
 • Good common sense and logical thinking
 • Good motivational skills
 • Good organisational skills
 • Good administrative skills
 • Acting as the first point of contact for company clients
 • Maintaining a good understanding of clients and their long term business strategies
 • Good budgeting skills and the ability to handle finances
 • Ensuring that clients pay on time
 • A committed and flexible attitude to the job

If you believe you have the skills and attitude for this important role then sends us a copy of your resume to jobs@voovagroup.com

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.