ช่วยด้วยครับ Currently unreadable (pending) sectors ต้องเปลี่ยน HDD มั้ย

เป็นอาการที่ออกก่อน ผมจึงไปลง OS ใหม่
สายไม่แน่นก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะผมสลับ Tray ที่ Hot-Swap เป็น Tray อื่นก็ออกอาการกับลูกนี่ลูกเดียวเหมือนเดิมเลย

Harddisk เป็น Mirror Raid ครับ พึ่งลงใหม่เอง กลับมาถึงบ้านเปิดดูก็เป็นสะแล้ว
Seagate 320GB ครับ

ช่วยแนะนำด้วยครับ เอาไงกับ Harddisk ลูกนี้ดี ผมมี 320GB YS ของ Western เหลืออยู่ ถ้าเอาไป Mirror มันจะใช้ได้มั้ยครับ

The following warning/error was logged by the smartd daemon:

Device: /dev/sdb, 47 Currently unreadable (pending) sectors

For details see host’s SYSLOG (default: /var/log/messages).

You can also use the smartctl utility for further investigation.
No additional email messages about this problem will be sent.

Edit แก้ปัญหาได้แล้วครับ
Harddisk ไม่เสีย แต่ Sector+Partition เสีย Format ใหม่หายเลย