เปิดตู้ใหม่เพิ่มที่ cslox บางรัีก หาคนช่วยใช้ครับ [สายgigabit]

1u