เครื่องดับ crontab system error ครับ

Oct 16 01:01:01 private crond[6448]: (zp4978) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:01:01 private crond[6447]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:01:01 private crond[6445]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:01:01 private crond[6444]: (root) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:02:01 private crond[6480]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:02:01 private crond[6477]: (root) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:02:01 private crond[6479]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:02:01 private crond[6478]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:02:01 private crond[6481]: (zp4978) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:03:01 private crond[6590]: (root) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:03:01 private crond[6594]: (zp4978) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:03:01 private crond[6592]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:03:01 private crond[6593]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:03:01 private crond[6591]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:04:01 private crond[6669]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:04:01 private crond[6671]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:04:01 private crond[6670]: (admin) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:04:01 private crond[6672]: (zp4978) FAILED to authorize user with PAM (System error)
Oct 16 01:04:01 private crond[6668]: (root) FAILED to authorize user with PAM (System error)

ข้อมูลใน log แบบนี้จะแก้ไขยังไงครับ

ขอบคุณครับ

cron รัน สุ่มพาสเวิร์ด เหรอครับนั่น

crontab ของ directadmin ครับ จะลงใหม่ก็ backup ไม่ได้ crontab ไม่ทำงานเลยครับ

ไม่รู้จะเกี่ยวกันไหม

เช็คไฟล์ /etc/shadow ดูว่ามีชื่อยูสเชอร์ต่างๆ อยู่ครบหรือเปล่า
อ้างอิง http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=25995

วิธีแบ็คอัพทางรีโมท root สั่งให้ทำ backup ผ่านทาง command line
https://help.directadmin.com/item.php?id=198

ลองดูนะครับ

1 Like