จะใช้ crontab บน centos ยังไงอะครับ

ถ้าใช้เครื่อง centos แล้วใช้คำสั่ง crontab -e

เปิดมาเป็นไฟลเปล่าๆก็เขียนคำสั่งลงไปเลยหรือป่าวครับ

ถั่วต้ม. ใส่ cron แล้วก็

service crond restart

ใส่เป็น * * * * * บลาๆๆ ไปเลยหรอครับ

แล้วถ้าจะเพิ่มอีกคำสั่งก็ขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับ

ถ้าใส่ * หมด มันก็รันทุกนาทีเลยมั๊งฮะนั่น

Crontab syntax

A crontab file has six fields for specifying minute, hour, day of month, month, day of week and the command to be run at that interval. See below:

          • command to be executed

| | | | |

| | | | ±---- day of week (0 - 6) (Sunday=0)

| | | ±------ month (1 - 12)

| | ±-------- day of month (1 - 31)

| ±---------- hour (0 - 23)

±------------ min (0 - 59)