ต้องการ CPU Xeon E5405 และแรมของ Poweredge 1950 III


#1

มีใครพอมี CPU Xeon E5405 กับแรมที่ใส่กับ Poweredge 1950 III บ้างมั้ยครับ อยากได้ 2GB x 4


#2

มี 5410 ครับ แรมก้อมี 0855501555


#3

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.