ตั้งรับ CPU Xeon E5-2660V2 2 CPU หรือจะมาแบบยกเคส ก็ได้ครับมีแบบไหนลงรายละเอียดไว้เลย

#1

ตั้งรับ CPU Xeon E5-2660 V2 *2 หรือ 2680v2 *2
หรือจะมาแบบยกเคส ก็ได้ครับมีแบบไหนลงรายละเอียดไว้เลยจ้า มือ 2 สภาพ สวยๆจัดมาจ้า หรือแอดเฟสมาที่

0 Likes

closed #2

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes