สอบถามเกี่ยวกับการแบ่ง CPU ใน VM ESXi 6.xx (มือใหม่)

ปกติแล้วผมใช้ Dell R210 ที่มี 4 คอ 8 เทรด แล้วทีนี้ผมจะไปใช้เป็น VPS แทน
ผมเลยซื้อเครื่อง Dell R620 มา มี 16 คอ 32 เทรด มาแบ่งใช้งานเอง (ประหยัดค่าเช่า)

ผมสงใสตรงการตั้งค่า CPU ของ VM ครับ

image

CPU = 8
Core Per Socket = 2
อันนี้เป็นค่าที่ผมตั้งไป ผมเข้าใจว่า CPU คือ Core ที่เราต้องการ
แต่ในส่วนของ Core Per Socket ส่วนนี้คืออะไรหรอครับ ปกติมันจะเซ็ทมาที่ 1

ก่อนหน้านี้ ผมเซ็ท CPU = 8 / Core Per Socket = 1 ผลที่ได้คือ VM มีอาการแลค ๆ นิดหน่อย
แต่พอปรับเหมือนในภาพข้างบน มันลื่นขึ้นครับ

อยากสอบถามว่า ถ้าจะปรับให้อิงกับเครื่องเก่าที่เคยใช้งาน 4 คอ 8 เทรด
ผมควรปรับค่ายังไงดีครับ ให้ลื่นกว่านี้

  • Virtual CPU Limitations
    The maximum number of virtual CPUs that you can assign to a virtual machine is 768. The number of virtual CPUs depends on the number of logical CPUs on the host, and the type of guest operating system that is installed on the virtual machine. [Read more]

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.