หามือปืนแก้ปัญหา cpu เครื่อง server มีปัญหา

หาคนมาแก้ไขปัญหาด่วนครับสถานที่ readyidc ที่ปากเกร็ดครับ
lineid: 0982659690

ตาม msg อันนี้แค่ย้าย cpu ไปอีก socket นะครับ น่าจะใส่ผิด

ใส่แรมไปอย่างไรครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.