ค้นหา CPU, GPU

ฉันต้องการกราฟิกการ์ด T4, H100, A100, CPU 4116, 5122, 8260 จำนวนมาก มีทั้งมือสองและของใหม่ กรุณาให้ราคาพิเศษ下·

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.