ขาย cpu E5 2680v3 12c/24T Base 2.5Ghz turbo 3.3Ghz. 4500บ ร่วมส่ง ขาย cpu E5 2650L v3 12c/24T

ขาย cpu E5 2680v3 12c/24T Base 2.5Ghz turbo 3.3Ghz. 4500บ ร่วมส่ง
ขาย cpu E5 2650L v3 12c/24T Base 1.8 Ghz turbo 2.1Ghz. 2500 ร่วมส่ง
มัดรวม6000บครับ

#####ขายแล้ว#####