ปิดการขาย CPU E5-2630 V3 มี1ตัว (แท้) ในราคาถูก (มีรูป) มีกล่อง

1x CPU CPU E5-2630 V3

มีกล่องให้ครบ

ติดต่อ : 0954984718
idline : topmo_

1 Like

ยังมีของไหมครับ

มีครับ รบกวน Line มาครับ

ปิดการขาย

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.