มีข้อความแบบนี้มาจาก cpanel บ่อยมาก

มีข้อความแบบนี้มาจาก cpanel บ่อยมาก ส่งเข้าเมลล์ผม

IMPORTANT: Do not ignore this email.The hostname (server.mydomain.com) resolves to 72.xxx.xxx.xxx. It

should resolve to 64.xxx.xxx.xxx. Please be sure that the contents

of /etc/hosts are configured correctly, and also that there is a

correct 'A' entry for the domain in the zone file.Some or all of these problems can be caused by /etc/resolv.conf

being setup incorrectly. Please check that file if you believe

everything else is correct.You may be able to automatically correct this problem by using the

'Add an A entry for your hostname' option under 'Dns Functions' in

your Web Host Manager.

เกิดจากอะไรครับ ลองแปลๆดูแล้ว ลองแก้ IP สลับไปสลับมาก็ไม่หาย อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงครับ

เขาก็บอกอยุ่แล้วนิครับว่าอะไร วิธีแก้ด้วย

‘Add an A entry for your hostname’ option under ‘Dns Functions’ in your Web Host Manager.