ถามเกี่ยวกับค่า Config ของ Nginx ครับ

เครื่อง Server ลูกค้า
CPU: Intel Xeon E5620 2.4Ghz
RAM : 16GB

จะถามว่า ค่า
worker_processes , worker_rlimite_nofile กับ worker_connections ควรปรับเป็นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับ

worker_processes 4; # Set it according to what your CPU have. 4 Cores = 1
worker_rlimit_nofile 8192;

pid /var/run/nginx.pid;

events {
worker_connections 4096;
}

และอีกปัญหา

[COLOR=#333333]บางทีใช้ไปซักพัก หรือ [/COLOR][COLOR=#333333]อัพโหลดรูปจากทางหน้าเว็บก็ขึ้น[/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial]500 Internal Server Error[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]nginx[/FONT][/COLOR]

ผมปรับ 2 ยังรับได้เป็นพัน/วิเลยฮะ

อย่าลืมเติม max open files limit นะครับ เดี๋ยวตัน

ปรับตรงไหนหรอครับ ?

nginx.conf

worker_rlimit_nofile

ใส่ไว้ข้างบน แถวๆ worker_process

[COLOR=#333333]worker_rlimit_nofile 8192; แค่นี้มันจะ ok ไหมครับ หรือต้องเพิ่มอีก ??[/COLOR]

บางทีเจอปัญหาลูกค้าใช้ไปซักพักชอบขึ้น

หรืออัพโหลดรูปจากทางหน้าเว็บก็ขึ้น

[COLOR=#000000][FONT=Arial]500 Internal Server Error[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]nginx

ไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับ ผมเพิ่งหัดใช้ Nginx หน่ะครับ ^ ^[/FONT][/COLOR]

ผมปรับ worker_rlimit_nofile 15000;
worker_connections 15000;