หาคน Config Nginx Reverse Proxy สำหรับ VPS WordPress

หาคน Config Nginx Reverse Proxy สำหรับ VPS WordPress ครับ

ตอนนี้ใช้งาน WordPress Back-End ช้ามากๆ

สนใจทักมาและเสนอราคามานะครับ หัก 3% เพราะเป็น บจก. ครับ

ขอบคุณครับ

รับครับ ราคา PM ไปครับ

ส่งรายละเอียดให้ทุกๆท่านที่ PM มาแล้วนะครับ

ขอบคุณครับ มีอะไรสอบถามได้เลยนะครับ

062-4254902 ผม แป้ง ครับ

ถ้าใช้ control panel น่าจะมีให้เซตนะ เช่น directadmin / channel / vastacp ฯลฯ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.