สอบถามเรื่องการแก้ config monit

If greater than 512001 5 times within 5 cycle(s) then restart else if passed 1 times within 1 cycle(s) then alert ของเดิมเค้าตั้งมาเท่านี้ผมจะแก้