ต้องการหาคน config exim

สวัสดีครับ

อยากได้มือปืน แก้ปัญหา มีคนแอบใช้ exim เราส่งเมล์

CentOS ครับ

ราคาเท่าไหร่ ส่วนตัวมาคุยได้ครับ

inbox ส่งรายละเอียดมาได้ ถ้าช่วยได้ไม่คิดค่าแรง T_T

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.