โปรโมชั่น commart

เอามาให้ดูเผื่อใครสนใจจะไปงานนะครับ


ฮื้อๆๆๆๆ เสียดาย ซื้อมาแล้ว เซ็ง ตอนนี้ อยากให้ มันกลายร่าง เป็น Mac Ibook จัง

กี่ปีๆ ไปไม่เคยทัน -*-