ฟรีพื้นที่เว็ปและชื่อเว็ปไซต์(โดเมน) .com, .net หรือ .org สำหรับวัด ทางพุทธศาสนา

คุณสมบัติ

 • ใช้ Server เครื่องเดียวกับเว็ปที่เก็บเงินลูกค้าที่ใช้บริการ

 • รองรับภาษา AJAX, Flash, PHP, XML

 • รองรับระบบ Joomla, Wordpress, SMF, phpBB และลงให้ฟรี หากต้องการ

 • พื้นที่ แล้วแต่ต้องการ

 • 1 ชื่อเว็ปไซต์ เป็น .com, .net หรือ .org

 • ไม่อยู่ภายใต้ชื่อเว็ปไซต์ของผู้ให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น

 • ไม่มีโฆษณาไม่ว่าจะแบบไหน หรือ แบบมองไม่เห็น

 • อนึ่งหากมีชื่อโดเมนเนมอยู่แล้วแจ้งได้ทันทีครับไม่ต้องจดชื่อใหม่ สามารถแยกเพื้นที่หรือโดเมนเนมออกจากกันได้ในกรณีที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว

 • ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ที่ต้องการ

 • ติดขัดปัญหาใดๆ แจ้งได้ครับ

เงื่อนไขและข้อห้าม

 • ห้ามมิให้นำไปใช้เก็บไฟล์ หรือ รูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดและศาสนาพุทธ ในทุกกรณี

 • ห้ามมิให้ทำการ Hot-Link ไฟล์ไปยังเว็ปอื่นที่ไม่ใช่เว็ปวัดหรือเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธในทุกกรณี

 • ห้ามเก็บไฟล์ละเมิกลิขสิทธิ์ในทุกกรณี

 • ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาทุกวัน

 • หากพบเห็นการทำผิดเงื่อนไข จะทำการลบเฉพาะไฟล์ที่ผิดเงื่อนไขโดยทันทีและจะไม่แจ้งเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

 • ผู้แจกไม่สามารถทำเว็ปไซต์ให้ได้นะครับ รบกวนผู้ขอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเองนะครับ

 • รับเฉพาะเว็ปของวัดต่างๆ ในไทยนะครับ

 • ไม่ได้แจกโดเมนเนมให้เว็ปเกี่ยวกับ ชมรม คลับ ธุรกิจส่วนตัวต่างๆ ครับ

 • ไม่ได้แจกพื้นที่ให้เว็ปเกี่ยวกับ ชมรม คลับ ธุรกิจส่วนตัวต่างๆ ครับ

 • ไม่เก็บไฟล์วีดีโอนะครับ หากต้องการเก็บไฟล์วีดีโอรบกวนฝากวีดีโอไว้ที่ YouTube นะครับ

 • 1 วัด ต่อ 1 เว็ป

จุดประสงค์ของการแจก

 • เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วโลก

 • เพื่อลดกรรมเวรลง

ติดต่อได้ทาง PM (ข้อความส่วนตัว) ได้ทันที

อนุโมทนา สาธุ ด้วยนะครับ _/|_

แหล่มไปเลย สาธุ

แบ่งบุญด้วยครับ

ตอนนี้มี ขอมาแล้ว 2 เว็ปครับจะเปิดให้สำหรับ 2 เว็ป
ไม่เกิน อังคารนี้แล้วครับ