หาที่วาง Colocation Server ขนาด 2U-1/4 Rack ที่ NT บางรัก หรือ CSL CW

ได้แล้วครับ