บริการ Colocation ISSP รับ 2 เครื่อง แทนลูกค้าเก่า เท่านั้น

เผอิญมี ลูกค้าเลิกทำไปสองราย
ไม่รับ โหลด Bit Streaming เพราะ ต้องการคุณภาพของตู้นะครับ
1u -> 2000 Baht/Month

  • ไม่มีสัญญาขั้นต่ำกีเดือน จ่ายเป็นเดือนต่อเดือน
  • Bandwidth ตู้ดีเพราะเราเน้นคุณภาพไม่รับเครื่องที่โหลดเกิน เช่น Bit Torrent หรือ STreaming แรงๆ
  • จำกัดจำนวนเครื่องต่อตู้ จะได้ไม่มีการแย่ง Bandwidth ที่เกินไปหรือทำให้ตู้ร้อนมากเกินความจำเป็น

ราคาเพียง 2000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด ( Thaidreamhost.com )
Office 02-295-3256
คุณเอ 081-6592817

ขอบคุณครับ