Colocation โปรโมชั่นพิเศษสุดๆๆๆๆ กว่าเดิมภายใน 31 พฤษภาคม 2551

หมดโปรโมชั่นแล้วครับ

1u เท่านั้นครับ สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน

วาง 2 สัปดาห์แรก ไม่พอใจไม่ต้องจ่ายเงิน ย้ายออกได้ครับ (จ่ายเงินหลังวาง 2 สัปดาห์แรก)

  • ไม่จำกัดปริมาณ traffic เข้า-ออก
  • ไม่รับวาง

๊UP+

ใกล้หมดช่วงโปรโมชั่นแล้วครับ

ขยายเวลาครับ พอดีมีคนสนใจเพิ่ม ขยายไปอีก 1 เดือนครับ ราคาเดิม ถึง 30 มิถุนายนนี้ครับ

Up+