รับวาง Colocation ที่ เสือป่า เหลือ 3 u ครับ


Wakecolo.com

CS-Loxinfo เสือป่า แอร์เย็น บริการฟรี Network ไม่ล่ม มี KVM On Net (CN6000)

ถ้าเป็น rack ก็รับเพียง 1 u x 3 ตัวครับ หรือถ้า mini ก็ 2 ตัวครับ
ถ้าเป็น tower ก็ 1 ตัวครับ ราคาเป็นดังนี้ครับ

[size=6][color=red]Rack 1 U : เพียง 2,000 บาท
Mini

ลืมให้เบอร์ติดต่อ

089-631-8146 สถาปัตย์ ครับ เต็มแล้วเต็มเลยนะครับ

ราคานี้รับประกันคุณภาพครับ

ตอนนี้เคลียร์ตู้เรียบร้อยแล้วนะครับ วางได้เลยครับ