รับวาง colo ก็คล้ายๆ กับ ตึกแถวให้เช่า แต่ ต่างกันเยอะทีเดียว

ธุรกิจรับ วาง colo จะได้กำไรเป็นชิ้นเป็นอัน