อยากเช่า colo

อยาก เช่า colo 100 gb
เก็บไฟล์ ให้ vip ใครรับบ้าง

ให้ ครับ ไม่ใช่ หั้ย

เผื่อจะไม่ได้อ่านกติกาครับ