หา Colo เครื่อง PC Mid-Tower IDC กทมเน้น BWInter

หาที่วาง Colo เครื่อง PC Mid-Tower ขอ IDC กทม (cat ได้ยิ่งดี) เน้น Server Game เป็นหลัก 1 Gbps Share / BWInter 10 -100 Mpbs Share ราคา 2500-3000 บาท/เดือน รวม Firewall ได้ยิ่งดีและไม่ใช่วง Bit รบกวนแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.