หาที่วาง colo 1u 2เครื่องครับ

เครื่อง hp dl360p g6-g8 ไม่มีรางทั้งคู่ครับ
ขอฟรีไฟล์วอนะครับ
หรือวางที่ jastel ก็ได้ครับ

https://code-studio.net/ ยินดีให้บริการครับ
มีระบบ Firewall ปัองกันให้ฟรีครับ

ปล. มีส่วนลดพิเศษให้

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.